Minden gyerek előbb-utóbb megtanul olvasni, ha nem is első osztály végére… de vajon minden olvasó képes arra, hogy a lényegét is azonosítsa annak, amit olvas? Vajon szükséges-e a lényegkiemelés fejlesztés már alsós korban?

A hatékony olvasás két alapképességet feltételez: 1. a betűismeretet és a betűk szavakká (majd mondatokká stb.) való összeolvasásának képességét, az ebben való gyakorlatot, 2. az értő olvasást, azaz az olvasott szöveg alapján kérdésekre való válaszolás, illetve az olvasottak saját szavakkal való megfogalmazásának (tartalom tömörítésének) képességét. Az olvasási technikát, valamint az értő olvasást is lehet játékosan fejleszteni otthon. Ötleteket a Játékos olvasástechnika alsósoknak című bejegyzésben találsz.

Ebben a bejegyzésben azonban a lényegkiemelés fejlesztéséről lesz szó. Sok szülő csak felsőben való átmenetkor szembesül (ha egyáltalán szembesül), hogy gyermeke tud ugyan olvasni, de nem érti amit olvas. Elvész a szövegben, nem tud szelektálni lényeges és lényegtelen információ között, képtelen saját szavaival átfogalmazni, amit olvasott. Ha tanulásról van szó, akkor ennek velejárója – főleg felsőben – az értelem nélküli verbális mechanikus tanulás, azaz a magolás.

A szövegértő olvasás nem passzív befogadást jelent – ebben a kutatók mára már megegyeztek. Sokkal inkább aktív, saját jelentés teremtő folyamat, amelyben az olvasó a meglévő tudása, tapasztalatai és a benne olvasáskor keletkező belső képek alapján alkotja meg sajátos egyéni olvasatát.

Lényegkiemelés fejlesztés – otthon

Én kérdezek, te kérdezel játék – lényegkiemelés irányítottan

Olvassatok közösen minden nap 5-10 percet, a szokásos meseolvasáson kívül. Válassz olyan szöveget, ami őt érdekli, ez lehet akár valamilyen ismeretterjesztő szövegrészlet is. Olvass fel egy bekezdést hangosan, ami 5-10 mondatnál nem több. Bátorítsd arra, hogy tegyen fel olyan kérdést, amire a válasz megtalálható a szövegben! Utána cseréljetek, ő olvasson fennhangon és te tedd fel neki a kérdéseket!

Itt egy példa, hogyan csinálj irányított lényegkiemelés gyakorlatot bármilyen szövegből:

Szöveg: „A bogáriskolában megszólalt a szünetet jelző csengő. A bogártanulók az udvarra futottak, hogy elfogyasszák a tízórait. Csak Imruska, a kis szú bújt el a pad alatt. Szarvasbogár tanító úr nem vette őt észre. Amikor egyedül maradt, élvezettel kezdte rágni az iskolapadot. A kis szúnak ugyanis a fa volt a kedvenc étele. Rágcsált és ropogtatott hangos percegéssel. Szarvasbogár tanító úr egyszer csak észrevette, hogy a szúgyerek nincs az udvaron. Visszamászott az osztályba, és meglepődve látta a pusztítást. A falánk fickót a fülénél fogva vitte a nagy bajuszú Hőscincér igazgató bácsi elé.”

Kérdésekre példák:

  • miért futottak a bogártanulók az udvarra? (mert szünet volt az iskolában)
  • ki volt Imruska? (kis szú)
  • mi volt a kedvenc étele Imruskának? (a fa)
  • mit csinált miközben rágcsált és ropogtatott? stb.

Fontos: Az olvasás megkezdése előtt beszéljük meg, hogy szól, ha van olyan szó, amit nem ismer és/vagy nem ért. Ha rákérdez egy szóra, ne mondjuk meg egyből a megfejtést, hanem inkább olvassuk el neki még egyszer a mondatot, és a szövegösszefüggésből találtassuk ki vele az értelmét. Ha elveszti a türelmét, akkor rávezető kérdésekkel segítsük a megfejtést.

Kép és szöveg kapcsolata – rajzos lényegkiemelés fejlesztés

Ha délután gyakorlunk, kiválaszthatunk közösen egy-két mondatot, nagyobbaknak akár egy teljes bekezdést a szövegből, amit lerajzol egy lapra szöveghűen. Csak az kerülhet a rajzra, ami az adott mondat(ok)ban benne van.

Az alsós gyerekek közül sokan szeretnek rajzolni, de a feladat azoknak is hasznos, akik nem szeretnek rajzolni. Hívjuk fel a figyelmet, hogy most nem a rajz szépsége a fontos, hanem egyrészt a pontossága, (minden apró részlet, ami a szövegben szerepel, le legyen rajzolva) és szabjuk meg az időt is hozzá (pl. 5 perc). Az időkorlát beállításával a „nemszeretem” rajzolók is könnyebben ráállnak a feladatra, és elkerülhetjük, hogy a rajzkedvelő kis alkotók elbíbelődjenek a felesleges részletekkel.

Ok-okozati összefüggések megtalálása – lényegkiemelés fejlesztés komplex formában

A gyakorlat túlmutat pusztán a lényeges információ azonosításán. Itt már a szöveg belső logikájának feltérképezése a cél, ami megkönnyíti, hogy értelmes egésszé álljanak össze az olvasottak:

mi történt?

mi volt a következmény?

sejthető volt-e előre, hogy ez fog történni (volt-e utalás erre a szövegben?)

Példa: Maradva az előző Imruska, a szú szövegnél:

mi történt? – Imruska megrágta a padot

mi volt a következmény: Imruskát lecibálták az igazgató úrhoz/büntetés várható

sejthető volt-e ez, és miből? – igen, Imruska elbújt a pad alatt (valamire készült, ami nem szabályszerű), „pusztítás” (ami jelzi, hogy nagyon rossz dolgot csinált).

Ennél a gyakorlatnál két legyet is üthetünk egy csapásra:

  1. a szöveg összefüggéseinek, mélyebb értelmének feltárásával stratégiát tanítunk a gyereknek, hogyan férjen hozzá ezekhez más szövegek (akár ismeretterjesztők) esetén
  2. megfogalmaztatjuk vele saját szavakkal az olvasottak esszenciáját – ezáltal lényeget emel ki és tömörít.

Lényegkiemelés fejlesztés szöveges matematika feladatokkal

Az egyik leghasznosabb fejlesztő módszer a szöveges feladatok gyakorlása matematikából. A gyereknek érteni kell 100%-ban az olvasott szöveget, hogy konvertálhassa-lefordíthassa azt a matematika nyelvére. Miközben ezt teszi, szelektál az információk között, döntéseket hoz, mi lényeges és mi lényegtelen a cél/ a feladat megoldása szempontjából.

Mivel nem mindig áll rendelkezésre eszköz (tankönyv), hogy a korosztályának megfelelő szöveges feladatot keressünk, mi magunk is kitalálhatunk ilyeneket. A cél nem a logikai gondolkodás, vagy számolási készségek fejlesztése, hanem a feladat megoldása szempontjából fontos információk felismerésének, a lényeg kiemelésének gyakoroltatása.

Autóban ülve, a szokásosnál picit hosszabb úton már van idő ilyen feladatokra – és csak a kreativitásunk szab határt a variációknak. Plusz előny, hogy mindig kapcsolódhatunk az aktuálisan tanultakhoz.

Példa: Mesélek egy történetet, szeretném, ha segíthetnénk Zsófinak kitalálni, mit tegyen (alsósoknak (műveletek 20-as számkörben):

Zsófinak aranyos, barna hajú kislány volt, mindig két copfban hordta a haját. Barátnője Kriszta magasabb volt nála, de rövid hajat viselt. Zsófinak volt 12 almája, meg szerette volna osztani Krisztával.

Nagyon szerette a barátnőjét, ezért nem akart olyan almát adni neki, ami kicsit is sérült, ezért jól szemügyre vett minden almát. Azt találta, hogy két almán már látszanak barna foltok – ezek nem lesznek jók, egy alma kukacos, így az sem jó. Talált még egy almát a kamrába, ami gyönyörűen piroslott.

Ha egyenlően akarja elosztani az almákat, hány egész almát ad Krisztának, hányat tart meg magának? (6-6)

Mi történt volna, ha nem talál még egy egészséges almát a kamrában? (6-6 és egy megmarad)

Mit javasolnál, mi legyen a félretett almákkal, ha 5 alma kell az almás réteshez a családnak? (minden logikus válasz elfogadható)

A lényegkiemelés képessége az egyik legfontosabb a tanulás szempontjából: a jegyzetkészítés alapja, a dolgozatra, számonkérésre való felkészüléskor a gyors ismétlés, sikeres felidézés feltétele. Érdemes vele foglalkozni, időt szánni rá, mert a befektetés busásan megtérül később.

Jó munkát!

Felhasznált forrás: Tóth Beatrix: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsósoknak

Megjelent: Anyanyelv-pedagógia 2009/4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=217

Alsós témák még:

Hogyan kezdd el kialakítani az időgazdálkodás képességét már ebben a korban? Időgazdálkodás tanítás tippek kisebbeknek

Tanulási idő tervezés – hogyan kezdd el a gyerekkel? Tippek – eszköz és módszer

Kérek értesítést az új bejegyzésekről alsós témákban!

12 + 11 =

Ha szívesen olvasnál bevált módszerekről, hogyan támogathatod a gyereked a tanulásban, kövesd a kooplab oldalát a Facebookon is!

Szemezgess a korábbi bejegyzések között: Neked segítenek, hogyan erősítheted, fejlesztheted és támogathatod Őt hatékonyabban, jobban a tanulásban!

Tanulás másképp - megűjulás a tanulásban

Tanulás másképp – segítsd új energiákat kapni a tanulásban!

Tanulás másképp – megújulás a tanulásban. Eddig nem vezetett a képességeihez mérten jó eredményhez a tanulása? Változtass – vagy segíts neki változtatni!
ADHD tanulás

ADHD és tanulás – Tippek szülőknek a tanulás támogatására

Hogyan támogass egy ADHD-s gyereket a tanulásban? Milyen módon teheted konfliktusmentessé a tanulást? Tippek szülőknek a tanulásfejlesztés-trénertől.

Tanulás tanulása - miért nem elég csak tanulási módszert tanulni?

Tanulás tanulása – elég csak módszert tanulni a hatékonysághoz?

Tanulás tanulása – miért nem elég tanulási módszert tanulni az eredményes tanuláshoz? A tanulás komplex, a hatékonyságra több tényező van hatással, ezek közül csak egy a módszer, lássuk a többit…

Eredményes tanuláshoz szükséges képességek

Eredményes tanuláshoz szükséges képességek – a JÓL tanuláshoz

Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek – mi nélkülözhetetlen a JÓL tanuláshoz?

Alsóból felsőbe átmenet - hogyan könnyítsd meg?

Alsóból felsőbe átmenet – hogyan könnyítsem meg?

Alsóból felsőbe menet a gyerekek örülnek - mert még nem tudják, mi vár rájuk - , a szülők pedig aggódnak. Vajon hogy fogja venni a gyerek az akadályokat? A bejegyzésben górcső alá vesszük, milyen képességekre, készségekre van szükség, hogy a gyermekben hosszasan...
Önálló tanulás

Önálló tanulás – hogyan vedd rá az önálló tanulásra?

Önálló tanulás – Segíted vagy akadályozod? Hogyan vedd rá az önálló tanulásra? Mit tegyél és mit ne tegyél? SZÜLŐI TESZT-tel

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban?

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban?

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban a gyerek? A kudarckerülők még jobb képességek birtokában sem tudják ugyanazt az eredményt hozni, mint kevésbé jó képességű, de sikerorientált társaik. 5 perces Gyorsteszttel tudd meg, milyen beállítottságú a gyermeked!

időgazdálkodás tanítása kisiskolásoknak

Időgazdálkodás „tanítása” kisebbeknek

Az idővel való jó gazdálkodás nem szuperképesség, amivel születni kell. Azt meg lehet tanulni, és felnőtt korára az ember szerez ebben tapasztalatokat: kinek jobban, kinek kevésbé megy. Törvényszerű, hogy a gyerekeink is a maguk kárán, esetleg keserves tapasztalatokat követően jöjjenek rá az idővel való jó sáfárkodás módszereire, vagy mi szülők tehetünk ezért? Erre ad választ és a hogyan-ra gyakorlati útmutatót a bejegyzés… hamarosan.

szókincsfejlesztés tippek szülőknek

Szókincs fejlesztés – játékosan: 3 Tipp szülőknek

Az életkornak megfelelő szókincs és az árnyalt kifejezőkészség a tanulási képességek egyik legfontosabb összetevője, meghatározója. A szókincs bővítésének egyik eszköze az olvasás, amit a mai gyerekek nem visznek túlzásba, hisz annyi minden más érdekesebb, könnyebb, szórakoztatóbb dolog van kéznél. Szülőként tehetünk a gyerekünk szókincsének gazdagításáért, játékosan, hogy ne csak számára, hanem számunkra is élmény legyen a közösen eltöltött idő. 3 gyakorlatban is kipróbált tipp (ami még kamaszoknál! is bevált), nyárra, akár a közös étkezések idejére.

önértékelés készítés gyermekkel

Önértékelés – Tippek szülőknek 2. rész

Gyakorlati tippek, tanácsok szülőknek, hogyan kezdjenek hozzá egy otthoni önértékelés elkészítésének. Tanév végén fontos és aktuális. Fejleszti a gyermek személyiségét, önbizalmát, pozitív énképét.

Önértékelés készítés

Önértékelés – mint személyiség építő módszer 1. rész

Az önértékelés készítés fontosságáról már 8 éves kor felett. Miért fontos mentálhigiénés eszköz? Hogyan építi a személyiséget, erősíti a tudatosságot, növeli az önbecsülést? Letölthető önértékelés mintával külön az alsós és felsős korosztálynak.

tanulás támogatás

Hogyan támogasd a tanulásban?

Tudd meg, hogyan tanul a leggyorsabban? TESZT és azonnali eredmény – hogy tudd, hogyan támogasd hatékonyan, ahogy NEKI a leghasznosabb!

motiváció a tanulásra

Motiváció a tanuláshoz

Melyik az igazán működőképes: ha külső eszközökkel ösztönözzük a gyerekünket a tanulásra, vagy ha inkább megtanítjuk, hogyan teremtse meg a saját motivációját?

a tanulás-tréner tanul

A tanulás-tréner tanul és „zongorázni tudja” a különbséget

Amikor a tanulás tréner „zongorázza a különbséget” a tanulás/tanítási módszerek között – és a zongora nem véletlen, hanem az apropo a blogbejegyzés megszületéséhez

Perfekcionista a gyerekem

Perfekcionista a gyerekem a tanulásban – mit tegyek?

A perfekcionizmus latin eredetű szó, azt jelenti, hogy abszolút tökéletességre törekvés. A perfekcionista személy nagyon magasra teszi a lécet magával és másokkal szemben is, nem éri be a maximálisnál kevesebbel. Nem ismeri az "elég jó" fogalmát. Ha idáig olvasod a...
Elsős gyerek nyílt óra - mire figyelj?

Elsős a gyerek – 5 dolog, amire figyelj az első iskolai bemutató órán

Mire figyelj, ha meghívnak az első bemutató órára az iskolában? Mit nézz az osztályban, mire figyelj a pedagógus munkájában? Praktikus tippek elsős gyereket nevelő szülőknek!

SMART Start Önismeret modultörténetek

SMART Start Önismeret #modultörténetek

#modultörténetek – a SMART Start komplex tanulásfejlesztés tanfolyam egyes moduljaihoz tartozó tréneri reflexió. Bepillantást enged a kulisszák mögé…mi és miért történik a SMART Start komplex tanulásfejlesztés tanfolyamon.

rossz ceruzafogás - hogyan javítsd ki?

Rossz ceruzafogás – hogyan javítsd ki?

A gyerekek 60%-a úgy kerül iskolába, hogy nem jól fogja a ceruzát – ezzel nem lenne semmi probléma – erre van az alsó, hogy ezt korrigálja – , de 30-as osztálylétszámnál nehéz dolga van a pedagógusnak. Tippek szülőknek, hogyan vegyék saját kezükbe a dolgot, hogy az írás ne gyötrelem, hanem sikerélmény legyen!

Érdekesnek találtad?

Oszd meg a barátaiddal is!