A 2020-as törvényi szabályozás életbe lépésével a szülő kezéből kikerült a kizárólagos döntés joga, hogy mikor viszi oviból iskolába a gyermekét. Korábban ezt a döntést az óvodapedagógusokkal közösen hozták meg. 2020-tól a döntési folyamatba új szereplő, az Oktatási Hivatal került, aki a gyermek ismerete nélkül, szülői kérelem alapján (esetleges csatolt szakértői vélemények alapján) hoz döntést  a kérdésben.

Oviban maradás – kérvény az Oktatási Hivatalhoz

 

Idén január 18. az oviban maradás kérvény beadásának határideje. A budapestiek a korábbi két év tapasztalatai illetve idei, óvodavezetői beszámolók alapján előnyben vannak, a területileg illetékes Oktatási Hivatal többnyire elfogadja a szülői – szakértői indoklást és magas arányban jóváhagyja a kérelmeket, rövid átfutási idővel.

Ez a kép azonban nem ennyire rózsás az ország többi részein. Nincs egységes döntési szempontrendszer (vagy legalábbis nem nyilvános), amely ilyenformán “esélyt ad az esélyegyenlőség sérülésére”. A szuloihang.hu a törvény életbe lépése óta monitorozza a szülői kérvények sorsát, a honlapjukon részletes – akár regionális szintű – információkat lehet találni, milyen arányban hoznak pozitív döntéseket, utalják szakértői hatáskörbe (plusz papírok/szakvélemények beszerzésével), vagy épp utasítják el a kérvényeket (szerencsére ez utóbbi viszonylag ritka) a területileg illetékes hivatalok.

Oviban maradás kérvény – mivel indokolj, hogy jó esélyed legyen az elfogadásra?

Az összefoglalás a szuloihang.hu által közölt információk alapján készült.

Az indokok, amelyeket a kérvényed alátámasztására a kérvényben szerepeltetsz nem ugyanolyan súllyal esnek latba a döntésben. Az elmúlt évben például nagyobb arányban született pozitív, elfogadó döntés azoknál a kérvényeknél, amelyek a testi fejletlenségre, a gondolkodási képességek kialakulatlanságára hivatkoztak, és kevésbé olyan szakmai érvek, mint az érzelmi-önszabályozási-önirányítási képességek hiánya (ami pedig szerintünk a legfontosabb lenne a tantermi körülmények közötti boldoguláshoz).

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány szakmai érvet, amelyet felhasználhatsz a kérvényed indoklásához:

Kitartó figyelem hiánya – Gyermekem csak nagyon rövid ideig tud egy dologra koncentrálni. Nem kitartó, néhány perc után figyelme lankad, fáradékony.

Gyenge emlékezőképesség – Gyermekem nem tudja megjegyezni a neki mondottakat, pár perc után már nem tudja felidézni amit hallott.

Fejletlen beszéd és beszédértés – Gyermekem nem tudja, vagy mások számára nem érthetően tudja szóban kifejezni gondolatait. Beszéde zavaros, beszédritmusa nem folyamatos. Nem beszélget felnőttekkel.

A beszédhangok kialakulása megkésett – A beszédhangokat nem tudja megkülönböztetni, és/vagy nem alakultak ki még nála a tiszta beszédhangok (logopédiai szakvéleménnyel alátámasztható).

Fejletlen gondolkodás – Gyermekem nem érti az alapvető ok-okozati összefüggéseket.

Gyenge akarati élet, gyenge önirányítás – Gyermekem nagymértékben az érzelmeire hallgat. Egyszerű helyzetekben sem tud önállóan dönteni. Figyelmét is nehezen tudja irányítani, könnyen elterelődik, álmodozik.

A sorrendiséggel kapcsolatos (szekvenciális) gondolkodása bizonytalan – Nem tud követni utasítássorokat és sormintát, nehezen követi a meséket, nem tud pontosan megjegyezni verseket.

Érzelmi kiegyensúlyozatlanság – Gyermekem érzelmi állapota, hangulata gyorsan változik, kiszámíthatatlan és erős érzelmi reakciókra hajlamos. Érzelmei hevesek, nem tudja azokat kontrollálni. Vagy visszahúzódó, félénk. Ha más óvónő van a csoportjában, nem hajlandó bemenni, sírva fakad. Nehezen barátkozik, inkább egyedül szeret lenni. Gyakran megsértődik. Ha sérelem éri, nem szólal meg. Konfliktushelyzetben hevesen reagál. 

Gyenge monotóniatűrés – Gyermekem nem tud sokáig egy helyben nyugodtan ülni, nem tudja leküzdeni mozgásigényét. Elkezdett feladatot/játékot nem fejez be, vagy nagyon sok ideig ül mellette. Folyamatos biztatásra van szüksége. Ha nem sikerül neki valami elsőre, akkor feladja. Nem bírja elviselni a kudarcot, a kudarcok érzelmileg letörik.

Gyenge alkalmazkodóképesség, nehézkes szabálykövetés – Gyermekem nehezen veszi észre a körülötte lévő élethelyzetet, nem cselekszik az adott szituációnak megfelelően. Nehezen alkalmazkodik az óvodában a szokásokhoz. Csak az óvónőktől, szülőktől fogad el irányítást, más felnőtt (nagyszülők, másik óvónő) nincs rá hatással. Nem szereti a szabályjátékokat, ha nem ő nyer, akkor hisztizik. Nem tudja elfogadni a felnőttek által felállított szabályokat, és ezáltal rendszeresen konfliktusba kerül a felnőttekkel vagy társaival. Szinte csak a saját igényeire figyel, érzelmei irányítják. Nem szófogadó.

Mozgáskoordinációja fejletlen- Koordinálatlan a járása. Az apró, finom mozgásokat igénylő feladatokat nem tudja megfelelően elvégezni (pl. cipőfűzés). Nem szeret mozogni, hamar elfárad. Gyakran elesik. Ha labdázik, gyakran nem arra néz, amerre dob. Nem tudja a labdát elkapni.

Nem alakult ki a jobb-bal domináns oldal – Rajzoláskor váltogatja a kezét, nem derült ki, hogy jobb- vagy balkezes.

Nem megfelelő térérzékelés – Az irányokat (előre, hátra stb.) eltéveszti, a jobb és bal oldal tekintetében bizonytalan. Gyakran halad jobbról balra a kirakós feladatokban, sormintákban.

Időészlelése fejletlen – Időbeli tájékozódása gyenge, nem érti a tegnap és a holnap, a volt és a később lesz fogalmát, a napszakokat összekeveri.

Az iskolakezdéshez szükséges készségek hiánya – Számfogalma nem alakult még ki, nem képes a mennyiségek összehasonlítására. Ceruzafogása, ceruzavezetése nem megfelelő. Nem érdeklődik a feladatok iránt, inkább csak játszana.

Kérek értesítést az új bejegyzésről Ovi-Suli témában!

10 + 2 =

Ha szívesen olvasnál bevált módszerekről, hogyan támogathatod a gyereked a tanulásban, kövesd a kooplab oldalát a Facebookon is!

Szemezgess a korábbi bejegyzések között: Neked segítenek, hogyan erősítheted, fejlesztheted és támogathatod Őt hatékonyabban, jobban a tanulásban!

rossz ceruzafogás - hogyan javítsd ki?

Rossz ceruzafogás – hogyan javítsd ki?

A gyerekek 60%-a úgy kerül iskolába, hogy nem jól fogja a ceruzát – ezzel nem lenne semmi probléma – erre van az alsó, hogy ezt korrigálja – , de 30-as osztálylétszámnál nehéz dolga van a pedagógusnak. Tippek szülőknek, hogyan vegyék saját kezükbe a dolgot, hogy az írás ne gyötrelem, hanem sikerélmény legyen!

iskolaválasztás -leendő elsősnek hogyan válassz jól iskolát?

Iskolaválasztás leendő elsősnek – hogyan válassz JÓL iskolát?

Iskolaérettség – mit tegyek otthon, hogy jól induljon a suli? Hétköznapokban használható tippek, praktikák, hogy mivel segítheted szülőként a majdani iskolai alkalmazkodást. Mit NE tegyél semmiképpen sem?

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban?

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban?

Sikerorientált vagy kudarckerülő a tanulásban a gyerek? A kudarckerülők még jobb képességek birtokában sem tudják ugyanazt az eredményt hozni, mint kevésbé jó képességű, de sikerorientált társaik. 5 perces Gyorsteszttel tudd meg, milyen beállítottságú a gyermeked!

lényegkiemelés fejlesztés alsóban

Megtalálja a lényeget? – lényegkiemelés fejlesztés játékosan

A lényeg kiemelésének képessége az olvasott szövegből a hatékony és sikeres tanulás alapja. Mégis a gyerekek egy része küzd, nem érti amit olvas, elvész az információk között, és nem tud különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. Mit tehet a szülő, ha segíteni szeretne a problémán?

motiváló tanulási környezet kialakítása gyerekeknek otthon

Motiváló tanulási környezet – 1. rész

Hogyan alakíts ki motiváló környezetet a gyereknek otthon a hatékony tanulásért? Ötletek, tippek a tanulás tréner szemével.

időgazdálkodás tanítása kisiskolásoknak

Időgazdálkodás “tanítása” kisebbeknek

Az idővel való jó gazdálkodás nem szuperképesség, amivel születni kell. Azt meg lehet tanulni, és felnőtt korára az ember szerez ebben tapasztalatokat: kinek jobban, kinek kevésbé megy. Törvényszerű, hogy a gyerekeink is a maguk kárán, esetleg keserves tapasztalatokat követően jöjjenek rá az idővel való jó sáfárkodás módszereire, vagy mi szülők tehetünk ezért? Erre ad választ és a hogyan-ra gyakorlati útmutatót a bejegyzés… hamarosan.

szókincsfejlesztés tippek szülőknek

Szókincs fejlesztés – játékosan: 3 Tipp szülőknek

Az életkornak megfelelő szókincs és az árnyalt kifejezőkészség a tanulási képességek egyik legfontosabb összetevője, meghatározója. A szókincs bővítésének egyik eszköze az olvasás, amit a mai gyerekek nem visznek túlzásba, hisz annyi minden más érdekesebb, könnyebb, szórakoztatóbb dolog van kéznél. Szülőként tehetünk a gyerekünk szókincsének gazdagításáért, játékosan, hogy ne csak számára, hanem számunkra is élmény legyen a közösen eltöltött idő. 3 gyakorlatban is kipróbált tipp (ami még kamaszoknál! is bevált), nyárra, akár a közös étkezések idejére.

önértékelés készítés gyermekkel

Önértékelés – Tippek szülőknek 2. rész

Gyakorlati tippek, tanácsok szülőknek, hogyan kezdjenek hozzá egy otthoni önértékelés elkészítésének. Tanév végén fontos és aktuális. Fejleszti a gyermek személyiségét, önbizalmát, pozitív énképét.

Önértékelés készítés

Önértékelés – mint személyiség építő módszer 1. rész

Az önértékelés készítés fontosságáról már 8 éves kor felett. Miért fontos mentálhigiénés eszköz? Hogyan építi a személyiséget, erősíti a tudatosságot, növeli az önbecsülést? Letölthető önértékelés mintával külön az alsós és felsős korosztálynak.

virtuális gyereklét kordában tartása

Virtuális gyereklét – mit tegyen a szülő? 1. rész.

Mit tehet egy szülő, ha szabályozni szeretné a gyermek képernyő előtt töltött idejét? Hogyan birkóznak meg mások a problémával? Reprezentatív magyar kutatási adatokkal, hogy milyen stratégiával próbálják a szülők kordában tartani a gyerekek online életét. Milyen szülői csoportok különböztethetők meg?

tanulás támogatás

Hogyan támogasd a tanulásban?

Milyen tanulási utak vannak a gyereknél? Ismerd meg, hogy tudd, hogyan támogathatod hatékonyan az önálló tanulásban! 3 perces kérdéssor kitöltésével

húsvéti játék otthon

Mi történhetett a Kockásfülű nyúl és a húsvéti nyuszi között? – kreatív feladat gyerekeknek

Egy képről történetet kitalálni és azt elmesélni a leghatékonyabb eszközök egyike, ha a gyerekünk fantáziáját, kreativitását és verbális kifejezőkészségét akarjuk otthon fejleszteni. Az iskolai olvasókönyvek is tartalmaznak ilyen típusú feladatokat, csak sajnos az...
online tanulás tréning

Online oktatás hatékonyan?

Lehet hatékony az online tanulás? Milyen egy jó online tanóra?

kirándulás nagyobbakkal

Kirándulás nagyobbakkal – hogyan vedd rá Őket?

Nagyobb gyerekeket kimozdítani az asztal mellől, a digitális térből embert próbáló feladat. A levegőre menni, kirándulni pláne nem menő. Jó stratégiát és tervszerű kivitelezést kíván a szülőtől. Így valósítsd meg lépésről-lépésre.

Játékos fejlesztő foglalkozások otthonra iskolába készülőknek

Játékos fejlesztő foglalkozások otthonra – OVI-SULI TOP 10

TOP 10 otthoni fejlesztő foglalkozás iskolába készülő ovisoknak – játék a maximumon, csak a háztartásban meglévő eszközökkel.

Önálló tanulás

Önálló tanulás – hogyan vedd rá az önálló tanulásra

Önálló tanulás – hogyan kezdd el megtapasztaltatni a gyerekkel a saját tanulása iránti felelősségét? Mit tegyél és mit ne tegyél?

Iskolaérettség-mit tegyek otthon, hogy jól induljon a suli?

Cél az iskolaérettség – erre figyelj otthon szeptemberig

Iskolaérettség – mit tegyek otthon, hogy jól induljon a suli? Hétköznapokban használható tippek, praktikák, hogy mivel segítheted szülőként a majdani iskolai alkalmazkodást. Mit NE tegyél semmiképpen sem?

Iskolaérett a gyermekem?

Iskolaérett vajon a gyermekem – mit tudok tenni?

Iskolaérett vajon a gyermekem? Mit jelent az iskolaérettség, és kell-e szülőként tenni valami különöset, hogy azzá váljon? Tudok-e szülőként segíteni, hogy ne legyen stresszforrás az iskola?

SMART Start komplex tanulásfejlesztés Időbeosztás modultörténetek

SMART Start Időbeosztás #modultörténetek

#modultörténetek – a SMART Start komplex tanulásfejlesztés tanfolyam egyes moduljaihoz tartozó tréneri reflexió. Bepillantást enged a kulisszák mögé…mi és miért történik a komplex tanulásfejlesztés tanfolyamon.

Tanulási idő tervezés

Tanulási idő tervezés – Hogyan kezdd el a gyermekeddel?

Miért fontos már alsóban elkezdeni megtanítani a gyermeket az ideje beosztására, tervezésére. Hogyan lehet elkezdeni? Tippek hétköznapokra, a tanulása megkönnyítésére, gyorsítására.

Időgazdálkodás kamaszoknak

Időgazdálkodás kamaszoknak – tanítható?

Az idővel való jó gazdálkodás nem szuperképesség, amivel születni kell. Azt meg lehet tanulni, és felnőtt korára az ember szerez ebben tapasztalatokat: kinek jobban, kinek kevésbé megy. Törvényszerű, hogy a gyerekeink is a maguk kárán, esetleg keserves tapasztalatokat követően jöjjenek rá az idővel való jó sáfárkodás módszereire, vagy mi szülők tehetünk ezért? Erre ad választ és a hogyan-ra gyakorlati útmutatót a bejegyzés… hamarosan.

SMART Start tanulastechnikai modultörténetek

SMART Start Hatékony tanulási technikák #modultörténetek

#modultörténetek – a SMART Start komplex tanulásfejlesztés tanfolyam egyes moduljaihoz tartozó tréneri reflexió. Bepillantást enged a kulisszák mögé…mi és miért történik a komplex tanulásfejlesztés tanfolyamon.

Érdekesnek találtad?

Oszd meg a barátaiddal is!