10+1 Tipp szülőknek

Hogyan támogasd hatékonyan a gyereked tanulását?

Vizuális tanulási utas gyerek

vizuális tanulási típus

A kérdéssor, amire válaszoltál, egy egyszerűsített változata egy sokkal bonyolultabb, több mint 30 kérdésből álló kérdőívnek, amelyet az egyéni tréningek előtti felméréshez használunk. Ennek segítségével – 7 tanulási út – vizsgálatával, %-osan meghatározottan derül ki, mely(ek) számára a leghatékonyabb utak.

„Hiszem, ha látom” – ez lehetne a jelmondata a vizuális tanulási utas gyereknek. Az információ eljuttatásának, megértésének és az emlékezés/előhívásnak a  kulcsa a látása illetve a külső és a belsőleg teremtett kép.

Neki pici gyerekként sem okozott nehézséget távoli pontra meredő szemmel, mozdulatlanul feküdni az ágyban az esti mese alatt, hiszen belül mozizott, teremtette a hallott szöveg alapján a saját belső filmjét. Vekerdy szerint az ilyen gyerekből válik később igazi olvasó. (A gyerekeimmel való személyes tapasztalatom nem feltétlenül igazolta professzor úr eme állítását, sajnos.)

Mi jellemzi a vizuális tanulási utas gyereket?

A látvány az, ami leginkább leköti, legyen az egy képpel illusztrált szöveg, vagy egy szélesen gesztikuláló, szemléltető anyagokat jól használó tanár órája. A szóban elhangzó információ, utasítás nehezebben követhető számára, de ha a táblán piktogramokkal is szemléltetve van a folyamat, az számára maga a kánaán. Ha valamit meg akar jegyezni, ami szóban elhangzik, gyorsan le kell írnia, látnia kell.

Könnyen eligazodik a mai, vizuális jelek dominálta világban, akár az utcán, akár a digitális térben. Másodpercek alatt felfogja, melyik piktogram mit jelent. Mi alig pislantunk egyet, ő még csak félig látta, de már profin kezeli  az okostévé menürendszerét vagy bármilyen applikációt.

Jó érzéke van a színekhez, akár a kompozícióhoz is, és jól dekódolja a látvány közölte üzeneteket.  Az emberi metakommunikáció és a non-verbális gesztusok, mimika olvasására és értelmezésére is meglepő pontossággal képes. Ezért érdemes akkor és úgy dicsérnünk, amikor tényleg komolyan is gondoljuk.

Ha hallgatjuk, amit mesél, az az érzésünk, hogy szinte fest: aprólékos részletekbe bocsátkozva ír le helyzeteket, történéseket, személyeket. Ha más mesél neki, akkor látja maga előtt (vizualizálja), ami elhangzik.

A vizuális tanulási utas gyerek a tanító néni/tanárok egyik kedvence, hisz le sem veszi a szemét a katedrán állóról vagy a tábláról, szemkontaktust is könnyű tartani vele. Ha netán unatkozik, akkor is talál magának valami néznivalót.

Mit tehetsz szülőként, hogy hatékonyan segítsd a vizuális tanulási utas gyereked munkáját?

A szeme a legnagyobb kincse, ezért fontos rendszeresen szakemberrel ellenőriztetni. A szobájában a tanulóhelyén optimális fényviszonyokat kell teremteni, mind a nappali, mind az esetleges esti tanuláshoz. Figyelni kell arra, hogy ne üljön az ablakkal szemben, mert a kinti látvány elvonhatja a figyelmét. Jobbkezesnek balról jó, ha jön a fény (akár a természetes, akár az íróasztali lámpás), balkezesnek fordítva.

Nemrég olvastam, hogy számítógépet, tévét  és okostelefont is megvilágított szobában érdemes használni, mert kisebb a kontraszt a monitor fénye és a világítás között, mintha egy sötét szobában tennénk ugyanezt. A kisebb kontraszt pedig nem kényszeríti túlmunkára az egyébként is igénybevett szemet, nem fárad el annyira.

Tippek

első tipp cselekvésesen tanulóknak

Hacsak nem a cselekvéses út nála a második, de szintén erős tanulási út, akkor hosszabb ideig is képes a könyvet tanulmányozni, olvasni, az ábrákat nézegetni. A mai iskolai tankönyvek ebből a szempontból elég jól vannak szerkesztve: sok bennük az illusztráció, a különböző stílusú képi magyarázat (az ábrától a festmény reprodukcióig). Ez számára nagyon kedvező, de ne hagyd 20-25 percnél több ideig olvasni. Ha több a tananyag, mint amit ennyi idő alatt el lehet olvasni,  osszátok be a tanulnivalót 20-25 perces „foglalkozásokra”. Két foglalkozás között tartson min.5 perc szünetet.

második tipp cselekvésesen tanuló gyereknek

Az 5 perces pihenőidőt használja a szeme pihentetésére és a mozgásra. Álljon fel, menjen el az asztaltól, lehetőség szerint a szobáját is hagyja el. Szívjon friss levegőt, menjen ki a teraszra, udvarra, nézze természetes fényében a körülötte lévő világot. A kütyüzés, a szociális élet a neten a barátokkal tanulási szünetben számára kifejezetten káros: nem csupán  az információ feldolgozás és rögzülés ellen hat, hanem még jobban terheli az amúgy is fáradt szemét.

harmadik tipp cselekvéses tanulónak

Az olvasás-alapú tantárgyak számára lettek kitalálva (mint az irodalom, a környezetismeret, a történelem stb.). Az online oktatást (ahol csak beszélő fejet látott) valószínűleg nagyon nehezen élte meg, hisz nem volt változatos látvány. 

A fent leírt 20-25 percet ne töltse folyamatos olvasással, hanem haladjon a tankönyv felosztása szerint, részenként. Nagyon sokat segít, ha nem ugrik neki azonnal a szövegnek, hanem ad időt magának elképzelni, miről is fog olvasni a bekezdés címe alapján (a technika neve: címjóslás). Ez mozgósítja a tudást, amit a témával kapcsolatban már birtokol, másrészt könnyebben tudja mihez kapcsolni a bejövő új információkat. A jó „kapcsolatok” megteremtése pedig a hosszú távon rögzülő tudás egyik alapkövetelménye.

negyedik tipp a cselekvésesen tanulóknak

Saját jegyzet készítése ajánlott, rajzos, ábrás formában (a mind-map, a timeline technikák vizuálisan összeszedetten képesek összefoglalni a lényeget, hogy segítségükkel a visszaidézés már könnyű egy vizuális típusú gyereknek). Boldogulna a tanár által a füzetbe diktált vázlatból is, de a még eredményesebb rögzítéshez jó, ha megrajzolja a magáét. Biztasd arra, hogy találjon ki humoros ábrát, figurát egy-egy kulcsfogalomhoz.

ötödik tipp cselekvésesen tanuló számára

Jegyzet készítésénél használjon színeket, minél többet és kontrasztosabbat. Készíthet magának akár színkódokat is, attól függően, hogy menyire fontos egy-egy információ. Használja a teljes lapfelületet, komponálja meg képként a tanulandókat.  Ezek kreatív elhelyezésével is a könnyű visszaidézést segíti elő. A színekkel és a formák használatával a jobb agyféltekét  mozgósítja, bekapcsolja azt a tanulásba.

6. tipp cselekvésesen tanulóknak

Keressetek az iskolai tananyaghoz vizuális kiegészítőt (oktatóvideót, kísérletek felvételeit stb.), az internet végtelen lehetőségek tárháza. Ez a kor határozottan a vizuális tanulási utas gyerekeknek kedvez.

7. tipp a mozgásos úton tanuló segítségére

Verstanulásnál megkönnyíti a gyors tanulást, ha először meghallgatja a verset csukott szemmel, és a mesehallgatásból már ismerős technikával belső mozit készít belőle. Csak ez után fogjon neki a szakaszonkénti olvasás-ismétlésnek. Támpontként a visszaidézéshez a verseket is le lehet rajzolni smile.

8. tipp a taktilis úton tanuló gyerek segítségére

Matematikából a szöveges feladatokat első olvasáskor kezelje úgy, mint a mesét. Vizualizálja az információkat. Segíti a gondolkodást, a megértést, ha le is rajzolja a történéseket. Amit pedig sokat kell gyakorolni, abban segíthet a 10. pontban leírt módszer.

9. tipp

Idegennyelv tanulásnál a szókártyák (egyik oldal a magyar szó, másik oldal az idegen nyelvű szó) használata a hatékony út a memorizálásra (villantókártyának is szoktuk hívni, az elnevezés a lényegére utal: felvillantom az egyik oldalt, kimondom a megfelelőjét, aztán ellenőrzöm magam a másik oldallal). Nagyobbaknál az idegen nyelvű filmnézés eredeti nyelvű felirattal a nyerő tanulási mód.

tizedik tipp a cselekvéses tanuló segítségére

Készítsetek rajzos tervet a napi tanulásról: milyen sorrendben mit fog tanulni és ehhez rendeljetek részidőket. Ez több szempontból is fontos lehet, főként egy olyan gyereknek, aki alapból nem szívesen ül neki a tanulásnak. Ha megtanulja (ez idővel egyre pontosabban fog menni) jól megbecsülni, hogy melyik típusú feladathoz mennyi időre van szüksége, akkor beláthatóvá válik a tanulás vége is (ami motivál). A terv elkészítésében az elején biztosan kell segíteni: a nagyobbaknak észérvekkel megmagyarázni, mire jó ez és miért nem időpocsékolás, a kisebbeknek azért, hogy megtapasztalják, hogyan kell tervezni. Ha egy nap sikerül végrehajtani, amit eltervezett a megszabott időre – kell ennél nagyobb sikerélmény? A tanulás iránti motiváció megteremtése pedig a sikerélmény megtapasztalásán múlik.

plusz 1 tipp

A vizuális tanulási utas gyerek egyik legnagyobb ellensége a káosz és rendetlenség a tanulás környezetében, ezek elvonják a figyelmét. Érd el, hogy tartson rendet az asztalán, és csakis az legyen előtte-mellette, ami az aznapi feladattal kapcsolatos. Ajánlott a különféle rendszerezők, iratrendezők használata. A motivációban sokat segíthet, ha van két kinevezett tartó: az egyik az elvégzendő, a másik az elvégzett/befejezett munkának. Nagyon jó (nekünk felnőtteknek is) látni, ha az egyik fogy, a másik meg hízik smile.

Ha szívesen olvasnál bevált módszerekről, hogyan támogathatod a gyereked a tanulásban,

kövesd a kooplab oldalát a Facebookon is!

SMART Start Tanulás tananyag
SMART Start Tanulás tananyag

SMART Start Tanulás tananyag – Tanulási képességeket fejleszt és tanulási módszert gyakoroltat

Kezdd el időben letenni az okos tanulás alapjait!

A SMART Start Tanulás tananyag 2-3. és 4-5. osztályos gyerekeknek osztályfokonként differenciált tananyag, tehetséggondozó kiegészítő programmal.

Vizuális tanulási utas gyerekeknek sok rajzos, egyben a lényegkiemelés képességét fejlesztő feladattal!

Részletekért kattints a képre!

Kérdésed vagy konkrét problémád van? Írd meg bátran!

14 + 9 =